JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gyalogtúra

Megjelent: 2017. október 08. vasárnap
Írta: Tóth Csilla

Szeptember 29-e az Európai Diáksport Napja. A program keretében iskolánknak egy legalább 120 perces sportprogramot kellett megszerveznie. A délelőtt folyamán rendhagyó testnevelés órákon vettek részt a felső tagozatos tanulóink. Délután pedig választhattak a futóverseny és a gyalogtúra között. Utóbbin közel 70 gyermek vett részt, aminek a célja az epreskerti játszótér volt.

Népmese napja

Megjelent: 2017. szeptember 27. szerda
Írta: Hegedűsné Pásztor Krisztina

A népmese napja alkalmából a József Attila Könyvtár közös mesélésre invitálta a kicsiket, nagyokat egyaránt.

Intézményünk alsó tagozatos tanulói alapos felkészüléssel, de mégis izgatottan várták a 2017. szeptember 21-én 14 órakor megrendezésre kerülő mesemondó versenyt.

Az 1-2. évfolyamos és a 3-4. évfolyamos gyerekek külön helyszínen adhatták elő meséiket. A versenyt a 12 1-2. évfolyamos és 7 3-4. évfolyamos meseelőadás tette színesebbé.

A meseszámok szép eredményt hoztak iskolánknak. Az 1-2. évfolyam kategóriájában:
I. helyezett: Ugrai Áron 2. b
II. helyezett: Pozderka Gergely 2. b
III. helyezett: Czakó Fruzsina 1.b
Különdíj: Fazekas Dóra 1.b

A 3-4. évfolyam helyezettjei:
I. Fóth Gabriella 4.c
II. Határ Nóra 3.c
III. Beke Lilla 3.b
Különdíj: Habranyi Ákos 3.a

Büszkék vagyunk Rátok! Minden versenyzőnek szívből gratulálunk, köszönjük a szülők és a tanító nénik áldozatos munkáját! Hegedűsné Pásztor Krisztina tanító néni

Komplex Instrukciós Program (KIP)

Megjelent: 2017. szeptember 19. kedd
Írta: admin

Új módszerünk: a KIP
Iskolánk e tanévben egy – számunkra új – nevelési-oktatási módszert vezet be: a KIP-et, azaz a Komplex Instrukciós Programot.
A módszer adaptációja, magyarországi viszonyokra vonatkozó átdolgozása, bevezetése Kovácsné dr. Nagy Emese nevéhez és a hejőkeresztúri iskolához fűződik.
Mit is jelent ez a program? A Komplex Instrukciós Program (KIP) egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul.A KIP a speciális kooperatív technika révén, sikerélményeken keresztül a tanuláshoz való viszonyt kívánja javítani. Mindezt olyan sokrétű csoportmunkára építő foglalkozások gondos előkészítésével valósítja meg, melyek a gyerekeket közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre késztetik, a tanárnak pedig szellemi kihívást jelent a feladatok, témák kitalálása, előkészítése. A foglalkozás megkezdése előtt fontos a részfeladatok tisztázása, valamint annak megerősítése, tudatosítása a tanulókban, hogy „nincs közöttük olyan, aki mindenhez egyformán kitűnően ért, és azt, hogy mindenki talál olyan feladatot, amelynek a megoldására maradéktalanul képes. A foglalkozások során 3-5 tagú csoportokat alkotnak és a tanulók különböző feladatköröket (kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős) betöltve, egymás segítségére, egymás képességeire utalva gyakorlatias feladatokat/példákat oldanak meg a tananyag/tudásanyag elsajátítására. A közös feladatmegoldás során a gyerekek problémamegközelítési módszereket, feladat megoldási stratégiákat tanulhatnak egymástól. A feladatok nemcsak az írás, olvasás, matematikai készségekre épülnek, megoldásukhoz a kézügyességre, vizuális, térbeli tájékozódási és egyéb gyakorlatias készségekre is szükség van. 

Mit jelent ez a módszer a hétköznapokban? A pedagógusok iskolánkban részt vettek egy felkészítő tréningen, ahol elsajátítottuk a módszer alapjait, de egy tanéven át mentorok is látogatják az iskolát, akik megnézik azt, helyesen alkalmazza-e a pedagógus a módszert, hiszen csak így lehet eredménye. A KIP-es órák mindig csoportmunkával kezdődnek, majd a csoportmunkára épülő egyéni feladatok következnek. Iskolánkban minden osztálynak hetente minimum két KIP-es órája lesz, de 3-4-nél nem több. Heti 2-3 órával egy fél év után már várhatók az alábbi eredmények:


- sikerélmény megszerzése, ezáltal az önbizalom erősödése
- saját értékek felismerése
- tanulási motiváció erősödése
- tanulmányi eredmény javulása
- magatartás javulása
- koncentráció erősödése
- konfliktusok csökkenése
- együttműködés javulása

 

Takácsné Szilágyi Erzsébet
intézményvezető

 

 

21686223 848472868635669 2730504873885514021 n21617830 848472865302336 1142444817822281184 n

Tehetségsegítés a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Megjelent: 2017. szeptember 13. szerda
Írta: admin

Tehetségsegítés a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  Iskolában 

 

A Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  2013 óta akkreditált tehetségpont,

majd  2016-ban elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Ehhez számos követelménynek kell

megfelelni, elsősorban azonban tanulóink tudásának, munkájának, a tanáraink sikeres felkészítő

tevékenységének köszönhető kiemelkedő – helyi, megyei, területi, országos, sőt nemzetközi-

versenyeredmények járultak a cím eléréséhez. 

 

A 2016-17-es tanévtől kezdve iskolánk nem csak a versenyeztetéssel kívánja fejleszteni a tehetséges

tanulókat. Tantestületünk kialakított egy tehetséggondozó munkaközösséget, létrehozott egy

tehetségdiagnosztikai rendszert, majd egy szakemberek által összeállított tehetségszűrő szempontsor

segítségével mérte a 2. és 5. évfolyam összes tanulóját. Erre a mérésre a továbbiakban minden évben

sor kerül 1. és 4. évfolyamokon. Nagyon fontos tudni, hogy a tehetség fogalma nem szűkíthető le a

kiemelkedő tanulmányi eredményre, hiszen nagyon sok tehetség bizonyos részterületeken tud

kiemelkedőt produkálni. Ezért is volt nagyon fontos a tehetségdiagnosztikai rendszer kidolgozása és

bevezetése, hogy észrevegyük a lappangó tehetségígéreteket is, hisz sokszor ezek a gyermekek

maguk sincsenek ezzel tisztában, sőt sok közöttük kettős különlegességű tanuló. Ők esetleg küzdenek

valamilyen tanulási nehézséggel, ugyanakkor bizonyos kompetenciákban viszont kiemelkedőt tudnak

alkotni. 

 

A mérés eredményeként 48 alsós és 54 felsős tanuló mutatkozott -egy vagy több tehetségterületen-

tehetségígéretnek. Számukra a 2017-18-as tanévben komplex tehetségfejlesztő műhelyeket

szerveztünk, lefedve az összes tehetségterületet, több esetben komplex fejlesztő tevékenységet

kínálva. Célunk a tehetségígéretek kibontakoztatása, esély nyújtása arra, hogy idővel valódi

tehetségekké válhassanak tanulóink. Csak néhány a komplex műhelyek közül: Okos(k)odó,  Teaház,

Angolszász országok angolul, Rejtélyek, rejtvények, stratégia, Színház az egész világ!, Suliakadémia,

Blog-és honlapkészítés, Robotika, A történelem építész szemmel, Képregény-tervezés, Németország

nagyító alatt.

  

A fejlesztés sikerességét 2 évente hatásvizsgálatokkal kívánjuk alátámasztani, melyre elsőként a

2018-19-es tanévben kerülhet sor.

 

 

                                                                         Kovácsné Kukovecz Anita 

                                                           a tehetséggondozó munkaközösség vezetője

 

 

 

21732955 1711078278984768 523612893 n 21732972 1711078282318101 1511695801 n

21729438 1711078288984767 1202404750 n 21763612 1711078275651435 1133533408 n

                                                21729512 1711078285651434 466772684 n

Gyalogtúra

Megjelent: 2017. június 13. kedd
Írta: Tóth Csilla

Gyalogtúra

Szikrázó napsütés várta azokat, akik kedvet éreztek az alvégi gátra hirdetett gyalogláshoz. Nagyszerű hangulatban telt el a péntek délután több mint 80 gyermek számára. Remélem, e képek láttán jövőre is ilyen sokan fognak velünk tartani.

j 2jk

Diáknap 2017 - alsó

Megjelent: 2017. június 12. hétfő
Írta: admin

Diáknap

A diáknapon az 1-2. évfolyam számára Hegedűs Tünde vezetésével akadályversenyt rendeztünk. Miután leküzdöttük az összes akadályt, bejutottunk Meseországba. Ezután ellátogattunk a  TAMINA MAJORBA, ahol megnéztük és meg is simogathattuk az állatokat.

A 3-4. évfolyam számára a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kerékpár-ügyességi versenyt rendezett. Minden versenyző apró ajándékot kapott, a legügyesebbek kerékpárra lámpakészletet, láthatósági mellényt is kaptak. A szurkolóknak mágnesporos tenyérlenyomatot is készítettek. 

A tornateremben Sári Mária vezetésével tűzharcbajnokság zajlott. Minden osztály egy-egy csapattal vehetett részt, osztálytársaik lelkesen szurkoltak.

A diáknap végén a 3-4. évfolyam kutyás élményprogramon vehetett részt. Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány vizsgázott kutyafelvezető párosai megmutatták a gyerekeknek a segítő kutyák munkáját.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ilyen tartalmasan tölthettük ezt a délelőttöt.

Gulácsiné Szabó Ilona

Diákönkormányzat

Fényképek

Süsü

Megjelent: 2017. május 15. hétfő
Írta: admin

Színvonalas előadáson tekinthették meg Csatóné Prókó Annamária szervezésében a Szigligeti Színház: Süsü című darabját a 3.a, 3.b, 3.c és a 4.c osztály tanulói május 9-én.Kísérőik: Csatóné Prókó Annamária, Tóthné Birgés Emese és Nagy Krisztina tanító nénik voltak.

 

 

„Négyszögletű kerek erdő”

Megjelent: 2017. május 09. kedd
Írta: admin

A Pestújhelyi Közösségi Ház és a Tűzvirág Alkotó kör „Négyszögletű kerek erdő” címmel országos tűzzománc pályázatot hirdetett, amelyen iskolánk tűzzománc műhelye is részt vett. A pályázat elnöke Hollósy Katalin képzőművész, és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely igazgatója volt. A díjkiosztó ünnepségre, és kiállítás megnyitóra április 8.-án került sor. Az alkotóműhelyünkből Kiss Dorina, és Balga Nikolett megosztott második helyezést értek el a korcsoportjukban. A kiállításon szerepel Kiss Emese Blanka,Vitkó Katalin Réka, Szűcs Borbála, Tóth Armand Kevin, és Vereb Ágnes munkája. A kiállítás megtekinthető Pestújhelyen a Csokonai Kulturális és Sportközpontban május 7-ig.

 

 

Balga Nikolett munkája                                                                                          

 

Kiss Dorina munkája

  

 

  

Kinder Sport vetélkedő

Megjelent: 2017. április 21. péntek
Írta: admin

Iskolánkat 2016. decemberében sorsolták ki ebbe a pályázatba. Ez a verseny két szakaszból állt. Az elsőben, három hónapon át tartó pontgyűjtő feladatok kellett teljesíteni. Ezen belül csapatnevet, csapatindulót, sportpéldaképet és transzparenst kellett készítenünk és kitalálnunk.

A Pattogó Labdák transzparense:

 

 

A pontgyűjtő időszakban nagyon eredményes volt a csapat, mert a maximálisan elérhető 100 pontból mindet megszereztük. Ezeket a pontokat iskolánk sporteszközökre váltotta be, melyek a szertárt fogják gazdagítani. Ilyen eszközök például a fenti képen látható labdák, de nyertünk még bójákat, ugráló köteleket, karikákat és jelölő mezeket is.

A második szakaszban Debrecenbe látogattunk el, hogy váltóversenyekben mérjük össze tudásunkat az észak-alföldi régióból kisorsolt iskolákkal. Hangulatos, vidám délutánt töltöttünk a debreceni, újfehértói és hajdúböszörményi iskolák tanulóival és végül a III. helyezést sikerült elérnünk.

A csapat tagjai voltak:

Határ Nóra 2.c
László Lilien 2.a
Kerti Milán 2.a
Szakács Levente 2.b
Pálinkás Nadin 3.b
Kozák Lora 3.a
Harangozó Károly 3.b
Mátyus Richárd 3.a
Kovács Zoé 4.a
Jónás Viktória 4.a
Kovács Viktor 4.a
Varga Márk 4.c
Balajti Adél 3.a
Szabados Tünde 3.a
Szántó Levente 4.c

Ezúton gratulálok Nektek! Köszönöm a több hónapon át tartó munkátokat!

      

Hirdetmény

Megjelent: 2017. március 30. csütörtök
Írta: admin

HIRDETMÉNY

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

a 2017/18-as tanévre

2017. április 20.(csütörtök) 8.00-19.00 óra

2017. április 21.(péntek) 8.00-19.00 óra

Helyszíne:

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5440 Kunszentmárton

Deák Ferenc u. 4.

A beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal:

-       a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

-       a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája)

-       az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény)

Szülői beíratkozós

Megjelent: 2017. március 30. csütörtök
Írta: admin

Tisztelt Szülők!

 

2017. április 10-én (hétfő) 17 órakor a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai épületében szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek.

Téma:

- a beíratáshoz szükséges információk, dokumentumok átadása

- tájékoztató a 2017/2018-as tanévről

Mindenkit szeretettel várunk, megjelenésükre számítunk!

Iskolavezetés