Zenta: Kunszentmártoni pedagógusok látogatása

Tornyosi és kunszentmártoni pedagógusok találkoztak Zentán. A Közös úton, közös célért kreatívan együttműködési program keretében a magyarországi vendégek szakmai megbeszéléseket folytatnak és körbejárják a város nevezetességeit.

Bővebben

Previous Next

Költemények

Májusi foglalkozásunk elején felelevenítettük a korábban megismert Tolnai-verseket. Az olvasott művek, műrészletek közül a Vasreszelék, a Háromsoros és a Versek című költemények tetszettek leginkább a gyerekeknek.
Beszélgetésünk középpontjába az a kérdéskör került, hogy fontosak-e a versek.

Previous Next

Tornyosról

Az új csoport tagjai ciklus 2 órában vettek részt a tematikus foglalkozásokon, ahol megismerték Tornyos elhelyezkedését, természeti és demográfiai jellemzőit. Feldolgoztuk a település oktatásának történetét, a szerbiai magyar nyelvű oktatás jellemzőit. Tájékozódtunk a Tömörkény István Általános Iskola hagyományairól, jelképeiről, szokásairól, jellegzetes rendezvényeiről. A témák feldolgozásához térképet használtunk, diagramot készítettünk, az iskola honlapján található ismereteket rendszereztük. Ezt követően összehasonlítottuk a magyar és a szerbiai oktatás, valamint a saját és a tornyosi iskola jellemzőit.
A megszerzett ismeretek, személyes tapasztalatok, képes beszámolók alapján készítettük el a Vajdaság jellegzetességeit bemutató memóriakártyát.

Bíró Istvánné

Együtt, testvérként

2016 őszén érkezett iskolánknak a felkérés Takácsné Szilágyi Erzsébettől, a Kunszentmárton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjétől, hogy vegyünk részt az Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program című pályázaton. Mi nagyon megörültünk ennek a felkérésnek, mert a program célja egyezett iskolánk azon törekvésével, hogy tanulóinknak minél szélesebb körű ismereteket nyújtsunk.

Previous Next

Saját társasjáték

A tanév utolsó két hónapja a már majdnem kész állapotban lévő, saját készítésű társasjáték kipróbálásával, valamint más, ismert társasjátékokkal való, jó hangulatú időtöltéssel telt el.
A tanulók ezeken a foglalkozásokon örömmel vettek részt, hiszen látták, hogy a sok munka lassan meghozza gyümölcsét, az általuk készített társasjáték mindannyiukat büszkeséggel töltötte el.
Szeptember és október a végső finomításokkal telt el. A tanulók örömmel nyugtázták, hogy munkájuk hasznos és eredményes volt, a saját készítésű társasjáték elnyerte végleges formáját.

Romhányi Annamária

Previous Next

Egészség

A foglalkozások során kitértünk a sport fontosságára. Megbeszéltük, hogy a rendszeres testmozgás elengedhetetlen a szervezet egészségéhez. Kipróbáltunk különféle sportokat, a szabadban és zárt térben is. Beszélgettünk különféle betegségekről, megbeszéltük, mikor kell orvoshoz fordulni. Beszéltünk a gyógyszerekről, antibiotikumokról, mellékhatásról. Kihangsúlyoztuk a szűrővizsgálatok fontosságát, az oltások szerepét. Tanulmányoztuk a vérképet, megbeszéltük a rövidítések jelentését.
Vizsgáltuk az élelmiszerek összetevőit is. Beszéltünk az ízfokozókról, adalékanyagokról, E-számokról, megvitattuk ki mire allergiás.
Egyszerű kísérleteket végeztünk az élelmiszerekkel kapcsolatban.
A foglalkozások lezárásaként a megszerzett ismeretek felhasználásával társasjátékot készítettünk.

Kovácsné Kukovecz Anita

Previous Next

Rendszerezés

A megszerzett és összegyűjtött információkat témakörönként rendszereztük. Az ismereteket kérdések megfogalmazásával konkretizáltuk. A kérdéseket elektronikusan bevittük és rögzítettük. A táblajáték alapját megterveztük. Hozzákezdtünk a kivitelezéshez. Az alap szövetből készült hímzéssel. A bábukat modellező gipszből, az elválasztó falakat fűzfából készítettük.
A játékot kipróbáltuk. Közzé tettük más csoportok számára is. Tevékeny, jó hangulatú záró foglalkozással „búcsúztunk” a projekttől.

Lapisné Winter Katalin

Previous Next

Internet megismerése

Az ismerkedés után, minden résztvevő megtanulta az email küldés szabályait. Minden résztvevő küldött egy emailt, amiben végig néztük a formai, tartalmi és udvariassági formákat. Megbeszéltük az internetes keresés módjait.
Kikerestük a netikett fogalmát, összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos szabályokat.. Tisztáztuk a jelszavak fontosságát. Megbeszéltük, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy jó jelszónak.

Previous Next

Változatos témák angolul

A pályázat utolsó félévében is változatos témákkal foglalkozott angol nyelvi csoportunk.
Májusban memória játékot készítettünk, az előző foglalkozásokon összeállított növény és állatneveket tartalmazó jegyzékek alapján. A tanulók a játék készítése és többszöri kipróbálása során viszonylag könnyen sajátították el az új kifejezéseket.

Previous Next

Grafikai kalandozások

Folytattuk az előző időszakban elkezdett grafikai kalandozásunkat, sok látványos a gyakorlatban igen hasznos elemet ismertünk meg. A maszkolási technikákkal sikerült olyan varázslatosnak tűnő képeket készítenünk, mint például a karakterek egymásba fűzése, képek manipulálása.

Previous Next

Szerbia története

A májusi bevezető foglalkozáson megismerték Szerbia Európában elfoglalt helyét. Játszottak interaktív vaktérképes játékot, amelynek során rögzítettük a szomszédos államok helyét.
A következő foglalkozáson rövid ismertetőt kaptak Szerbia korai történetéből és áttekintettük a 19-20. század legfontosabb eseményeit, beleértve Jugoszlávia részvételét a világháborúkban. Belenéztünk korabeli filmhíradókba és értékeltük, hogyan kommunikálták az akkori kormányok a háború eseményeit.

Previous Next

Kanada

Májusban Kanada került előtérbe. A földrajzát tekintve áttekintettük a geológiai sajátosságait, megtanulva a földrajzra/időjárásra vonatkozó szókészletet. A www.speaklanguages oldal nagyon hasznos volt. Természetesen kitekintettünk Alaszka jellemzőire is. Kanada történelméből az indián kultúrával ismerkedtünk. Sikerült kb. 20 indián törzs nevét megtanulni angolul és az ott élő állatok neveit is. Összehasonlítottuk a totemoszlopok és a magyar kopjafák jelképvilágát.

1. oldal / 8

Free Joomla templates by L.THEME