Együtt, testvérként

Mivel a pályázat számos közös programon, táboron való részvételt biztosított a két iskola számára, így az ismerkedés, a kapcsolatok kialakítása, elmélyítése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy testvériskolai kapcsolatot alakítsunk ki. A közös programok megvalósítása során pedig elősegíthettük tanulóink kompetenciájának fejlesztését, ismeretanyaguk bővítését.
Az első találkozóra még abban az évben sor került, amikor meghívtuk iskolanapunkra a kunszentmártoni kollégákat és tanulókat. Nagy örömünkre szolgál, hogy immár hagyománnyá vált az, hogy iskolanapi műsorunkat a testvériskolánk diákjainak fellépése teszi színesebbé, ahogyan az is, hogy a tornyosi diákok a kunszentmártoni iskola Tehetségnapján mutatkoznak be.
A következő két évben sor került a program megvalósítására, aminek során egyre szorosabb kapcsolat alakult ki a két iskola között.
Iskolánk tanulóinak egy jelentős hányada hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy szüleikkel múzeumba, moziba, fürdőbe, koncertre menjenek. Ezzel a programmal viszont ők is eljuthattak olyan helyszínekre és rendezvényekre, amelyekre egyébként nem juthattak volna el. Láthatták a Szegedi Vadasparkot, a Tisza-tavi Ökocentrumot, a szarvasi Mini Magyarország makettparkot, kerékpározhattak a Tisza-tó körül, felfedezhették íróink, költőink életének egyes helyszíneit Szegeden, Kecskeméten, láthattak ritka növényeket a Kiskunsági Nemzeti Parkban, közelről nézhették meg a katonai repülőgépeket a szolnoki RepTárban, megtapasztalhatták a 4D élményt, kipróbálhatták a vízi kalandparkot és a sárkányhajózást.
Az, hogy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programokon vehettek részt, szélesítette látókörüket, és olyan élményekkel gazdagította a tanulókat, melyek hozzájárultak személyiségük fejlődéséhez is, nemzettudatuk erősítéséhez, szociális kompetenciájuk fejlődéséhez.
A pályázat arra is lehetőséget teremtett, hogy a két iskola tanulói együttműködjenek egymással a csapatjátékok, vetélkedők során, s ezáltal jobban megismerjék egymást, de önmagukat is.
Örömmel láttuk, hogy a gyerekek nagyon gyorsan megtalálták a közös hangot, barátságok szövődtek köztük, s a közösségi hálókon is tartották a kapcsolatot egymással a következő találkozóig. Az iskolán kívüli tevékenységek kötetlenebb légköre arra ösztönözte a gyerekeket, hogy nagyobb felelőséggel viszonyuljonak társaikhoz. Ez különösen azokon a tanulókon volt szembeötlő, akik az iskolában nehezen alkalmazkodtak a szabályokhoz, ami kihatott tanulmányi eredményeikre is. Az volt a tapasztalatunk, hogy a táborok után ezek a diákok az otthoni környezetben is hasonlóképpen viselkedtek, ami a tanulmányi eredmény javulásán is látszott.
A program során a pedagógusok számára szakmai előadásokat, tanácskozásokat szerveztek. Érdekes, gondolatébresztő előadásokat hallgattunk meg a hatékonyabb tanulást elősegítő módszerekről, a tehetségműhelyek munkájáról, a mese lélektani hatásairól és még számos, a munkánk során jól hasznosítható gyakorlatról. A tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása nem csupán a szakmai megbeszélések, hanem a kötetlen beszélgetések visszatérő témája is volt, hisz a két iskola hasonló gondokkal, pedagógiai helyzetekkel találkozik a mindennapi munkájában. A kunszentmártoni kollégák személyében nagyszerű embereket és kiváló pedagógusokat ismertünk meg, akik mindent megtettek azért, hogy a program eredményes legyen, hogy a tanulókat és pedagógusokat olyan tapasztalatokhoz, élményekhez juttassa, melyek feledhetetlenek lesznek számukra.
A program ugyan lezárult, de a testvériskolai kapcsolat nem szakad meg, az iskoláink közötti együttműködés tovább folytatódik.
Nothof Török Emese magyartanár

Free Joomla templates by L.THEME