Kecskeméti élmények

Egy szép nyári napon elindultunk Kecskemétre kirándulni. Kicsit hosszú volt az út, de szerencsésen megérkeztünk. A szálloda nagyon szép volt és ketten laktunk egy szobában. Első nap este moziba mentünk. Én nagyon boldog voltam, mert még soha nem jártam moziban. Igazi élmény volt. Másnap egy élményfürdőbe mentünk. Egész nap úsztunk és rengeteget csúzdáztunk. Pont ezen a napon volt a szülinapom, csak az volt a vicces, hogy a cukorkát elfelejtettem szétosztani a többieknek. Harmadik nap hosszú sétán vettünk részt. Megnéztük a homokpusztát és egy fenyvest. Tanultunk sok növényről és a természetről. Utolsó nap sárkányhajóztunk a Szabadidő Központban. Utána a Planetáriumban néztünk meg egy előadást. A négy nap alatt sok finomságot ettünk, ittunk és fagyiztunk is. Nekem legjobban az élményfürdő tetszett, mert nagyon szeretek fürdeni és úszni.
Nagyon szép és tanulságos kirándulás volt, ha máskor is lenne, szívesen elmennék.
Kazinci Dániel 6. osztály

Vidám napok Kecskeméten

Nagyon megörültem, mikor megtudtam, hogy lesz kirándulás Kecskemétre.
Négynapos utazás volt. Nagyon szeretem az ott alvós táborokat, most is sok osztálytársam és barátom jött. Nagyon szép szállodában helyeztek el bennünket. Volt konyhánk és gyönyörű négyágyas szobánk. Reggelinket a szálloda éttermében fogyasztottuk el. Mikor elrendezkedtünk a szobában, elmentünk városnézőbe, ahol megnéztük a moziban az Oroszlánkirály című rajzfilmet. Másnap élményfürdőbe mentünk, ahol sok szép medence volt. Ezt követő nap túrázni voltunk, ahol megtekintettük a homokbuckákat és egy tavat. Ezen a túrázáson nagyon kifáradtunk. Utolsó nap sárkányhajózni voltunk, ami fantasztikus volt. Nagyon tetszett mindenkinek. Majd ebédeltünk és indultunk haza.
Nagyon sok szép élménnyel gazdagodtam.
Remélem még sok szép helyre eljutunk az osztálytársaimmal.
Eke Emese 6. osztály

Pályázati beszámoló

Az EFOP 3.1.8 pályázat megvalósítását a 2018-19-es tanévben kezdte meg iskolánk. Rengeteg programmal, érdekes órákkal, határon belüli és túli kirándulásokkal készültümk. A gyermekek sokrétű, a mindennapi életben is alkalmazható, hasznos tudást szerezhettek. Többek között nyelvórákat vehettek, megismerték Szerbia történelmét, földrajzát, megismerkedtek az egészséges életmóddal, a számítógép használatával, az internet veszélyeivel. Mindeközben szociális kompetenciájuk, személyiségük is fejlődött, új barátságokat kötöttek, nyitottabbá váltak a világra.

Táborok

A pályázatban vállalt táborok megszervezése, lebonyolítása több szempontból is kiemelt figyelmet kapott a megvalósítás során. Olyan több napos együttlétet szerettünk volna kialakítani a gyerekek számára, ami új élethelyzetet teremt a számukra.

Élmények Kecskeméten

Vasárnap reggel elindultunk kirándulni Kecskemétre.
Hosszú út után odaértünk. Reggelire önkiszolgálás volt. Ebéd után kirándultunk. Sétáltunk a városban. Megnéztünk egy szobrot, templomot és a napórát. Volt olyan is, hogy fürödtünk és sokat csúszdáztunk. Egyszer ebédre pizzát ettünk. A szálloda nagyon kényelmes volt. Sport Hotel volt a neve. Egy másik nap moziban voltunk, az Oroszlánkirályt néztük 3D-ben. A kunszentmártoni iskolából megismertem egy fiút, Nándor a neve. Kipróbáltuk a sárkányhajózást is.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, mert sok mindent láttam.
Balog Máté 5a

Számítógéppel való ismerkedés

A pályázatban részt vevő gyerekeknek lehetőséget biztosítottunk heti 1 órában, hogy a számítógép felhasználásával egy kicsit közelebbről megismerkedjenek. Hiába tartoznak ők már abba a generációba, amely telefonnal, tablettel a kezében „született”, hasznosan kihasználni a számítógép adta lehetőségeket nem tudták és még talán most sem tudják az idő rövidsége  miatt. Egy kis szeletébe pillantottunk bele ezeken a foglalkozásokon.

Foglalkoztunk az internetes kommunikáció formáival. Megismertük a netikett szabályait, eközben pedig kipróbáltuk a célzott keresést az interneten. Ez is újdonság volt nekik, mert ez nem az az általuk ismert tipikus „böngészés” a youtube videók között.

A foglalkozások végére mindenki megtanulta az email küldés íratlan és írott szabályait, ki is próbáltuk azokat.

Fontosnak tartottam, hogy beszéljünk az internetezés veszélyeiről is, hiszen chatelés közben nagyon sok ismeretlen emberrel találkozhatnak. Néhányan igencsak meglepődtek, milyen információkat  lehet kiszedni egy-egy gyanútlan áldozatból és mire is lehet ezeket felhasználni. Remélem a jövőben jobban odafigyelnek és vigyáznak ezekre az adatokra.

Foglalkoztunk az informatikai eszközök védelmével is. Telefonra, tabletre, számítógépre települő vírusokat kerestünk. Megbeszéltük az ezekre található alkalmazások hasznosságát is.

Megtanultuk a Power Point használatát és mindenki a foglalkozás utolsó óráiban egy számára szimpatiks témából készített el egy-egy bemutatót.

Testvériskolai találkozások

Az oktatási rendszerben a testvériskolai kapcsolattartás lehetősége régóta jelen van. Gondolhatunk a Határtalanul pályázatokra, vagy a települések testvérvárosi kapcsolatain keresztül megvalósuló testvériskolai programok lehetőségére. Az eltelt két év eseményei mégis merőben más alapokon nyugszanak, mint a fenn említett lehetőségek.

Megismertük Kecskemétet

A nyári szünetben elmentünk Kecskemétre kirándulni.
Nekem minden napja tetszett, de legjobban az, amikor elmentünk egy hosszú sétára. Délelőtt indultunk és este értünk vissza. Felmentünk egy hatalmas dombra, ami úgy nézett ki, mint egy sivatag. Nagyon szép volt a táj. Az útvezetőnk egy nagyon ritka növényt mutatott nekünk, aminek nagyon szép lila virága volt. Elmentünk egy kilátóra, ami nagyon magas volt. Onnan nagyon szépen látszott a táj és messzire elláttunk. Voltunk egy tónál, amiben sok tavirózsa virágzott.
Ezt a napot egy finom vacsora zárta, ami jólesett.
Pintér Ditta 5. osztály

Tantárgyfejlesztő órák

A tantárgyfejlesztő órákon elsősorban az irodalom tantárgyhoz kapcsolódott a munka.

A pályázat kezdetén testvértelepülésünkről, Tornyosról sok elméleti ismeretet, információt szereztek a tanulók játékos formában. Ez is a nemzeti összetartozás érzésének erősítését szolgálta.

Szabadidős programok

A település ahol, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működik, hátrányos helyzettel bír, az itt dolgozó pedagógusok sajátosan nehéz körülmények között végzik a munkájukat. Természetesen ez a tény a gyerekek szüleinek a lehetőségein is meglátszik. Ebből adódóan nagyon fontos volt számunkra, hogy a helyben megszervezhető és megvalósítható szabadidős programok mellett, olyan lehetőséget teremtsünk tanulóinknak, kirándulások, távoli városokban tett látogatások, belépődíjas sport-, és kultúrához köthető eseményeken keresztül, amit a szülők önhibájukon kívül, nem tudnak biztosítani gyermekeiknek. A programokat ennek a sajátosságnak a figyelembe vételével állítottuk össze, törekedve a sokszínűségre és a változatosságra.

Idegen nyelvi órák

Az EFOP-3.1.8. pályázat két éven keresztül adott lehetőséget a tanulóknak arra, hogy részt vegyenek tanórán kívüli idegen nyelvi foglalkozásokon. Itt lehetőségünk volt arra, hogy az órai kereteket fölbontva szabadabban foglalkozzunk az egyes témákkal, több oldalról körüljárva, sokszor projekt módszerrel feldolgozva őket. Bővítettük a délelőtti oktatásban is szereplő témák szókincsét, sok plakátot készítettünk, búvárkodtunk az interneten. A helyi adottságokat is kihasználtuk, amikor sétát téve a Körös-parton megbeszéltük a növényzet, állatok stb. szókincsét. Manuális tevékenységeket is folytattunk, mivel elkészítettük a táj terepasztalát is német nyelvű tereptárgyakkal.

A hétköznapi élet cselekvéseit is elpróbáltuk idegen nyelven: vásároltunk, terítettünk, főztünk.

A tanórákon a szótárok használatára kevés idő fordítható, mivel időigényes feladat, a pályázati foglalkozásokon viszont számos alkalmuk adódott akár papír alapú, akár internetes szótárakban böngészni.

A sokféle tevékenység összehangolt közös munkát kívánt, így fejlődött a gyermekek együttműködési készsége is. A tanulók közelebb kerültek egymáshoz, annak ellenére, hogy sokszor nem egy osztályból érkeztek. Mivel a pályázati foglalkozásokon nem volt teljesítménykényszer, ezért bátrabban mertek beszélni, kevésbé féltek attól, hogy hibákat ejtenek megszólaláskor.

Remélem, hogy a közös munkánk nagyobb kedvet adott a gyerekeknek az idegen nyelv tanulásához és alkalmazásához, s tudják hasznosítani az ott tanultakat.

Sonkolnyé Nagy Júlia

pedagógus

Angol nyelvi órák

Az angol nyelvi csoporttal a pályázat két évében sokféle tevékenységet végeztünk.

A tanulók már rendelkeztek bizonyos szintű nyelvismerettel, ezért az egyik legfontosabb célkitűzés a meglévő szókincs bővítése, és a nyelvhasználat gyakorlása volt.

Élményszerűvé, és a gyerekek számára minél élvezetesebbé úgy tudtam tenni a foglalkozásokat, hogy a feldolgozott témakörök során nem ragaszkodtunk a hagyományos tanórai keretekhez.

Összefoglaló beszámoló a „Közös úton közös célért kreatívan” című pályázat Szerbia története és földrajza tematikus foglalkozásról

A gyerekek azért is jártak szívesen ezekre a foglalkozásokra, mert a tanítási órákon ezekkel a témákkal csak érintőlegesen vagy nem foglalkoznak, hiszen nem tantervi anyag.

A történelmi témáknál érdekes volt látni, hogyan kapcsolódik a terület története a magyar történelemhez. A 20. századi témáknál különösen a balkáni háború hagyott mély nyomot bennük. Megfigyelhették, hová vezet e nemzetiségi- vallási széttagoltság.

A földrajzi témáknál nagyon szerették a térképes kvízeket, kirakókat, ők is szívesen készítettek puzzle-ket társaiknak.

A kultúrtörténeti témák akkor váltak érdekessé, mikor lehetőségük nyílt személyesen ellátogatni a vajdasági testvériskolába. Össze tudták hasonlítani a saját és az ottani iskolások életét. Nagyon örültek, hogy több alkalommal személyesen is találkozhattak a két település tanulói.

A legtöbben egyértelműen hasznosnak találták ezeket a foglalkozásokat, mert itt kötetlen formában beszélgethettünk, utána nézhettek információknak, készíthettek egymásnak kvízeket, amelyeket kipróbáltak. A végén a legjobban sikerülteket fotóztuk le. A legtöbb ismeretet a személyes tapasztalatok hozták, amikor például elmesélték, hogyan készültek Tornyoson a karácsonyra, milyen tantárgyakat tanulnak, hogyan osztályozzák őket.

Free Joomla templates by L.THEME