Határtalanul 2018 - Tavasz a Tátrában!

Előkészítő óra:

Az előkészítő szakaszban a tanulók megismerkedtek a történelmi Magyarország határaival, a trianoni békeszerződés következményeivel. Megismerték a magyarlakta területeket, különösen a szlovákiai magyarság múltjával és jelenével foglalkoztak. A tanulók prezentációt készítettek, valamint grafikonok segítségével a külhoni magyarsággal kapcsolatos adatokat elemeztek. Megismerkedtek a kirándulás útvonalával, természeti értékeivel, megbeszélték az esetleges nehézségeket, viselkedési szabályokat.

Kirándulás:

A tanulmányi kirándulás két fő célja: a szlovákiai magyarsággal, annak történelmével, történelmi emlékeivel való megismerkedés valamint az egykori történelmi Magyarország természeti értékeivel való ismerkedés. Az utazás első napján meglátogattuk a somoskői várat, megnéztük a Petőfi-kunyhót, valamint koszorút helyeztünk el az aradi vértanúknak állított emlékműnél. Ezután Rimaszombaton álltunk meg, ahol Blaha Lujza mellszobránál koszorúval, verssel emlékeztünk. Megnéztük Ferenczy István mellszobrát, Mikszáth emléktábláját, a Petőfi-házat, sétáltunk a Tompa Mihály téren. A helyi Baranta-csoporttal közös bemutatóra, majd beszélgetésre került sor. A rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények következtében (szakadó eső, hó) útközben tanulmányoztuk a Murányi várat, megbeszéltük annak történetét. Késve, az esti órákban érkeztünk a szállásra. A következő napok túrázással teltek. Ótátrafüredről indulva siklóvasúttal jutottunk el a Tarajkára, majd onnan túráztunk a Tarpataki- vízesésekhez, ahol megtekintettük a Magyar Kárpát-egyesület által létrehozott menedékházat, valamint a vízeséseket tanulmányoztuk geológiai, növény- és állattani szempontból. A Magyar Kárpát-egyesület által kijelölt ösvényen haladva eljutottunk a Lomnici -csúcs előtti állomásig, az 1754 méteren fekvő Kő-pataki tóig. Útközben megfigyeltük a hegység geológiai és természeti értékeit, a növényzet változását. Megtekintettük a tengerszemet, beszéltünk annak kialakulásáról, valamint fizikai ismereteinket gyarapítottuk az elhelyezett információs táblák segítségével (víz forráspontja, csillagvizsgáló). A Csorba- tónál megtaláltuk Szentiványi József emlékképét(szerepe volt a tó megmentésében), megnéztük a menedékházat, valamint az információs táblák segítségével, vetélkedő keretében, a gyerekek megismerték a tó kialakulását, élővilágát. Túráztunk a Poprádi-tóhoz, a menedékházat és az 1494 méter magasan fekvő tavat néztük meg. Nagy élmény volt tűző napsütésben és melegben hóembert építeni. Felkerestük a Lombkorona tanösvényt. A fenyőfák lombkoronája felett átlagosan 24 méter magasságban kanyargó ösvényt végigjárva lehetett felmenni, a 30 méter feletti magasságig emelkedő kilátóba, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környező hegyekre. A hazafelé vezető úton látogatást tettünk a világ egyik legjelentősebb jégbarlangjában, a Dobsinai-jégbarlangban, ami a Világörökség része. Megnéztük a betléri kastélyt, megismertük történetét. Utolsó állomásként meglátogattuk a Domica-barlang csodálatos cseppköveit. Az esti órákban érkeztünk Kunszentmártonba.

Értékelő szakasz:

Az értékelő szakaszban élménybeszámolók formájában elevenítették fel a tanulók a kirándulás főbb eseményeit. A kirándulás során készített fotók, jegyzetek, munkák áttekintése, a megszerzett, új ismeretek rendszerezése megtörtént. Megbeszélték, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a külhoni magyaroknak illetve összehasonlították a hazai és külhoni magyarok hagyományokhoz, ünnepekhez, kultúrához való viszonyát a tapasztaltak alapján.

Határtalanul 2019 - Erdély!

Határtalanul- Erdély


1. nap

Október 9-én reggel 6 órakor Kunszentmártonból Romániába, Erdélybe indultunk. A határ után az első megállóhely Nagyszalonta volt. „ Csonka torony nyúlik a felhőbe, rajta pihen a nap lemenőbe”. Az alföldi kisvárosban megnéztük az Arany János által versbe foglalt Csonka-toronyban berendezett interaktív múzeumot. Itt az előzetes felkészülés nyomán a gyerekek idézeteket mondtak Arany János Családi kör című verséből az idegenvezető hölgy örömére.
Utunkat Körösfő felé folytattuk. A kalotaszegi dombvidéken, Körösfő falutól 2km-re ered a Körös vidék egyik fő folyója a Sebes-Körös. A Hármas Körös, Kunszentmárton folyója a Sebes-Körös és a Kettős –Körös összefolyásából keletkezik. Mondhatjuk tehát, hogy megnéztük városunk folyójának az egyik forrását. Itt a gyerekek térképen jelölték a Körösök összefolyását.
Hármasfalu, emlékhely nekünk. Sándor János, kunszentmártoni illetékességű fafaragó készítette el a falu tizenhárom kopjafáját, emlékezve a 13 aradi vértanúra. Ide megemlékező koszorút hoztunk és megfigyelték a gyerekek a kopjafákon feltűnő jelképeket.
Késő este érkeztünk meg Csíkkozmásra, a Tulipán panzióba, ahol finom és bőséges vacsorával vártak minket.

2. nap

A bőséges reggeli után találkoztunk a csíkszentmártoni (Kunszentmárton testvérvárosa) általános iskola történelem tanárával, aki idegenvezetőnk volt ezen a napon, és akivel a Csíksomlyó kegytemplom meglátogatásával kezdtük a napot. A templomban a főoltáron lévő, fából készült Mária-szobor és a templom különlegesen szép üvegablakai igazi misztikus hangulatot teremtettek. Mivel remek, napsütéses idő volt, nagyon kellemes két órát töltöttünk a pünkösdi búcsúk zarándokhelyén, a „nyeregben”.
Délután a gyimesi csángók földjére érkezve Gyimesbükk felé folytattuk utunkat. Ott a Rákóczi vár romjain sétálva gyönyörködtünk a kilátásban és a határon a felújított vámház épülete mellett megálltunk az egykori határkőnél.

3. nap

Ez a nap a Gyilkos –tó, Oltárkő, Békás-szoros, Lapos-patak, Békás-tó víztározó, gát, erőmű, kikötő, híd, ebéd a lépcsőkön, kirakodóvásár, kürtőskalács vagy kürtös kalács, keletkezés történetek, csodaszép mondák, mesék, napsütés, túrázás, pihenés bűvöletében zajlott.

4. nap

Ezen a napon a csíkszentmártoni általános iskola igazgatóhelyettese, aki történelem szakos tanár, vezetésével, Nyerges-tetőn elhelyeztük városunk, Kunszentmárton, felújított kopjafáját. A csíkszentmártoni gyerekek méltó módon emlékeztek az itt zajlott 1849-es eseményekre. Megható és hosszú időre szóló élménnyel gazdagodtak itt a gyerekek.
Kora délután idegenvezető segítségével sétáltuk végig a Mohos –tőzeglápot. Az őszi színek, a csillogó vizű tószemek, és a különleges, jégkorszak korabeli növénytársulások miatt szinte idegenszerű világban érezhettük magunkat.
Természetesen a Szent Anna-tónál fejeztük be a napot. Az alkony, a Szent Anna-kápolna, a madárvilág, a tó és a körülötte lévő erdők árnyékai, fényei remek fényképezési lehetőséget biztosítottak.

5. nap

Sajnos hazaindultunk ezen a napon. Útközben rövid pihenőt tartottunk Korondon. Megvették a gyerekek a szülők által kért szuveníreket, és megcsodáltuk a népi művészet még ma is „virágzó” alkotásait.
Több mint két órás megálló volt a Sóvidékre érve Parajd. A sóbányában, a hatalmas só termekben töltött idő, a szuvenír boltok, a játszóterek igazi felüdülést jelentettek a hosszú utazás közben.

Összegzés:

A pályázatban megfogalmazott célok a kirándulás természetéből adódóan messzemenőkig megvalósultak. Lehetőség nyílott a külön-külön tantárgyakhoz köthető tanult tananyagok komplex felismerésére, megértésére, és az AHA élmény megfogalmazására.
Mivel a gyerekek 4-5 ágyas szobákban aludtak, felfedezhették a szobaközösség összekovácsoló élményét.
Többen csak ekkor töltöttek hosszabb időt távol a szülői háztól.
Belepillanthattak Erdély konyhájának változatos íz világába.
Látták, hogy a magyarságtudat milyen is, ha van.
Ismerkedtek az erdélyi gyerekek iskolai-, és napirendjével, szokásaikkal.
Mindezek gazdagították önmagukról, a világról alkotott képüket.

EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

A Szolnoki Tankerületi Központ által benyújtott, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat 47.461.492 Ft támogatásban részesült. A magastetővel lefedett Széchenyi lakótelepi iskolarész konyha feletti tetőterében két, kiscsoportos foglalkozások megtartására és egyben oktatásra alkalmas helyiség, tanterem, a termek elérését biztosító folyosó, vizesblokk, valamint kiszolgáló helyiség (raktár) kerül kialakításra.

 

A fejlesztés célja, hogy a rajziskolások jobb tárgyi, infrastrukturális feltételek közé kerülhessenek, alkotó tevékenységük nagyobb és kedvezőbb színteret kaphasson, valamint az iskola szerves részévé váljanak jelenlétükkel.

 

Nagyon várjuk a munka elindulását, és hatalmas öröm számunkra ez a fejlesztés! Köszönet érte! 

 

21752376 847363338746622 2103862200173632607 n

TÁMOP 3.1.4.C - Lélekben szabadon a testi-lelki harmónia az egészség megőrzése érdekében

 A pályázat célkitűzése szerint ötvözte a szabatéri mozgásos, élménypedagógiával megvalósított tevékenységeket illetve az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését. A féléven át tartó megvalósítási időszakban szinte az osszes felsős tanuló ellátaogatott Gyulára a Steigerwald tanyára, ahol lovaglás, kocsikázás, szabadtéri főzés, állatsimogató, szabadtéri játék keretében tanulhatták meg a természetteel való harmonikus együttélést. A szabadtéri sportprogramok szintén nagyban hozzajárultak ahhoz, hogy testi lelki egészségük fejlődjön.Ennek keretében vettek részt a Challange day-es, kerékpár túrákon, görkorcsolyázáson, közös kosárlabdázáson.Szintén ehhez a témához kapcsolódtak az egészségnapok, amelyből hármat tartottunk, és alkalmanként kb. 200 diák vett ezeken részt. Tematikusan terveztük az első nap az egészséges étkezés jegyében telt, ahol salátát készítettek, megismerkedtek a reformkonyhával. A második napon kiszámolhatták egyes ételek kalóriatartalmát, illetve megmérhették saját fittségüket. A harmadik alkalommal elsősegélynyújtási alapismereteket tartalmazott. Mind angol, mind német nyelvből szerveztünk a felsőben és az alsóban is nyelvi vetélkedőket. Hatalamas övezte az 5 nyelvi témahetet ahol országismereti vetélkedők, nemzeti viseletek készítése, jellegzetes nemzeti ételek elkészítése, daltanulások, idegen nyelvű körjátékok tanulása is szerepelt a programban. A három angol témahét legnagyobb szabású programja a Greenfields együttes majdnem két óras fellépése volt, melynek egyik része volt  a koncert, a másik részében pedig kb. 300 gyereket táncoltattak meg a táncház keretében. A 3 német programhét ugyanígy zárult, a Heimattöne Kapelle bajor népzenéje és táncháza zárta a programsorozatot. Ezeken a programokon túl iskolánk minden tagozata nagyon sok eszközzel gazdagodott, melyek között játékok, sportszerek, a rajziskolai tevékenységhez szükséges anyagok találhatók, hiszen a pályázaton elnyert támogatás majdnem 12 millió Ft volt.

kreta belepes

 

kreta ugyintezes

 

Házirend kép 1

 

hatartalanul logo

széchenyi2020

 

 

 

"Adó 1%"

Kunszentmárton Diáksport Egyesület
adószám: 19219615-1-16
számlaszám: 11745042-20001326

Kunszentmárton Városi Általános Iskola Diákönkormányzata
adószám: 19223144-1-16
számlaszám: 69800016-15104430

Tehetséggondozás Alapítvány
adószám: 19220347-1-16
számlaszám: 11745042-20001515

 

Free Joomla templates by L.THEME